Πλέγματα

Πτυσσόμμενο πλέγμα
Πτυσσόμμενο πλέγμα
Πτυσόμμενο πλέγμα με πριτσίνι.
Πτυσόμμενο πλέγμα με πριτσίνι.
Πτυσόμμενο πλέγμα bamboo
Πτυσόμμενο πλέγμα bamboo