Πολυκαρμπονικά

Πλάκα πιέσεως
Πλάκα πιέσεως
Ροδέλα μεταλλική
Ροδέλα μεταλλική
Σύνδεσμος Η
Σύνδεσμος Η
Βάση και καπάκι συνδέσμου Η
Βάση και καπάκι συνδέσμου Η
Απλά κυψελωτά
Απλά κυψελωτά
Θερμοανακλαστικά κυψελωτά
Θερμοανακλαστικά κυψελωτά
Συμπαγή
Συμπαγή
Νεροχύτης Π
Νεροχύτης Π
Αυτοκόλλητη ταινία Αλουμινίου
Αυτοκόλλητη ταινία Αλουμινίου
600100.jpg
600100.jpg
Σετ σύνδεσης (ροδέλλα & αφρωδης δακτυλιος)
Σετ σύνδεσης (ροδέλλα & αφρωδης δακτυλιος)