Στηρίγματα φυτών μεταλλικά – bamboo

Βέργες στήριξης φυτών μπαμπού
Βέργες στήριξης φυτών μπαμπού
Βέργες στήριξης φυτών λεπτές
Βέργες στήριξης φυτών λεπτές
Βέργες στήριξης φυτών μεσαίες
Βέργες στήριξης φυτών μεσαίες
Βέργες στήριξης φυτών χονδρές
Βέργες στήριξης φυτών χονδρές